Leczenie ze skierowaniem do szpitala

 

Procedura przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, w ramach świadczenia medycznego - "Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych":
  • wymagane dokumenty: skierowanie do Szpitala na jeden z w/w oddziałów od lekarza w oryginale (zawierające między innymi: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego) oraz kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania (dokumenty pacjent składa osobiście lub listownie na adres Naszego Szpitala).
  • kompletna dokumentacja podlega rejestracji i przekazaniu do zespołu lekarskiego celem przeprowadzenia jej analizy i kwalifikacji do jednej z dwóch kategorii medycznych, tj.: przypadek pilny lub przypadek stabilny,
  • po czynnościach wyżej opisanych, skierowanie wpisywane jest na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a czas jego realizacji zależy od liczby oczekujących pacjentów w kolejce (decyduje data wpływu ww. dokumentacji). Do pacjenta wysyłana jest pisemna informacja o przewidywanym terminie jego leczenia,
  • Szpital ponownie powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia, nie później niż na 2 miesiące przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia,
  • niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.
Ważne. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca (tj.: przyszły pacjent lub kuracjusz) może wpisać się na jedną listę oczekujących - tylko u jednego świadczeniodawcy (tj.:szpitala lub sanatorium).
 
Aktualnie przypuszczalny czas oczekiwania na przyjęcie do naszego Szpitala na w/w świadczenie medyczne wynosi ponad 5 lat.
 
Informujemy, że w ramach zawartej umowy z NFZ na w/w świadczenie 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny oferuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.
 
Ważne dodatkowe informacje >>>>
Do góry